Andet

Tangles hjælper på koncentrationsbesvær og meget mere

En af de største udfordringer man som folkeskolelærer kommer ud for i de mindre klasser er at mange elever har svært ved at koncentrere sig. Nogle børn har meget svært ved at skulle sidde stille og lytte intenst til en der står og underviser. Langt de fleste børn har en naturlig trang til at bevæge sig, da dette er en vigtig del af deres udvikling. Mange børn kan have utroligt svært ved at skulle sidde og koncentrere sig om at lytte efter i længere tid ad gangen uden at have noget at gøre med hænderne. Nogle begynder at klikke med deres kuglepen eller pille ved deres penalhus, men problemet ved disse aktiviteter er at det forstyrrer undervisningen for hele klassen.

Dette har skabt et behov for noget eleverne kan pille ved som ikke forstyrrer eller larmer. En af de mest succesfulde løsninger til dette er de populære Tangles. Fordelen ved Tangles er at de er fuldstændigt lydløse. Dette betyder at eleverne kan lave noget med hænderne, uden at bryde deres eller andres koncentration. En anden fordel ved Tangles er at man ikke behøver at kigge ned på det legetøjet når man leger med det, hvilket betyder at eleverne sagtens kan holde fokus på undervisningen samtidigt med at de leger med deres Tangle.

 

Mange børn har stor gavn af Tangles

På relativt kort tid er Tangles blevet utroligt populære på mange folkeskoler rundt om i landet. Dette siger noget om at Tangles er med til at opfylde et behov som før i tiden var svært at få opfyldt. En Tangle er et stykke legetøj, netop fordi det er så simpelt og alligevel så effektivt. Tangles kan bruges alle uanset alder, og legetøjet bliver hyppigt anvendt af skolebørn såvel som kontormedarbejdere.

Tangles har desuden vist sig at være perfekte til børn med særlige forudsætninger. Børn med ADHD, autisme eller Aspergers kan ofte være meget ængstelige og have svært ved at sidde stille og koncentrere sig. Ofte har disse børn stor gavn af at have noget der kan hjælpe dem med at lede tankerne væk fra det de er nervøse for. Her er en Tangle en oplagt og udmærket løsning. En Tangle kan være med til at distrahere børnene fra hvad der foregår omkring dem. Dette kan især være relevant til større arrangementer eller familiefester, hvor nogle børn med særlige forudsætninger ellers kan have svært ved at indgå i den sociale sammenhæng. Tangles fås i mange forskellige varianter og farver, hvilket eksempelvis kan være en fordel når man har med autister at gøre, da disse personer ofte kan være meget selektive.

 

Tangles er ikke kun for små børn

Som nævnt er det ikke kun børn der kan have gavn at Tangles. Koncentrationsbesvær er sjældent noget som man vokser fra med tiden, og som konsekvens heraf er der rigtig mange unge og voksne som også har disse vanskeligheder. Hvis man har koncentrationsbesvær som gymnasieelev eller studerende, kan en Tangle være med til at gøre lektielæsningen betydeligt lettere at komme igennem. Har man svært ved at koncentrere sig i timerne eller til forelæsninger, kan en Tangle ligeledes hjælpe en med at holde fokus på undervisningen.

Flere voksne har desuden også gjort brug af Tangles i forbindelse med rygestop. Hvis man forsøger at stoppe med at ryge, kan man ofte komme ud for at man engang imellem får en pludselig trang til at tage en enkelt cigaret. Denne trang kan i nogle tilfælde holdes i skak hvis man koncentrerer sig om noget andet indtil trangen forsvinder. En Tangle kan altså hjælpe med at få tankerne væk fra cigaretter, og dermed hjælpe på rygetrangen hvis man forsøger at stoppe med at ryge.