Måling

Det handler om opmåling af skel

Vidste du at opmåling af skel er en af de mange interessante arbejdsopgaver som en landinspektør står for?

Jeg har været landmand i mere end 25 år og erhvervet har sat sine spor på min krop. Jeg ejer en 4-længet gård mellem Silkeborg og Herning, som jeg desværre må erkende er blevet for stor. Jeg har derfor annonceret efter en køber til et stykke af min jord og ligger nu i forhandling med et par interesserede yngre landmænd om at sælge dele af mine arealer.
Hvor store arealer vi ender med at af-stykke, kommer an på så meget, men prisen er helt sikkert et af parametrene og der er vi endnu ikke enige.

Det er her at landinspektøren kommer ind i billedet. En del af landinspektørens arbejde handler netop om at gennemføre en bestemt type kortlægning kendt som “landmåling”, hvor man gennem en detaljeret undersøgelse af et bestemt areal kan fastslå en ejendoms grænser. Landinspektøren sørger for den fornødne opmåling af skel og kan med dagens digitale skelfastlæggelse gøre det med millimeters nøjagtighed.

Opmåling af skel efterfølges af en udstykning

Når vi er blevet enige om størrelsen på de 2 nye gårdes arealer vil Landinspektørfirmaet undersøge om udstykning er mulig og om det kan ske, uden man kommer i konflikt med kommunal planlægning, lovgivning og tinglyste servitutter på den berørte ejendom.

Hvis udstykning – som er en såkaldt matrikulær opgave, som kun en landinspektør kan varetage – er muligt, udføres det egentlige landmålerarbejde, hvor der foretages opmåling, afmærkning, fastlægning af skel m.m. på de berørte arealer i den størrelse, vi er blevet enige om. Arbejdet afsluttes med en tinglysning og registrering i de relevante kommunale registre.

Jeg ser frem til at få en god skilling for min jord – og bedre tid til se Verden sammen med “Fru Hansen”.

Med venlig hilsen
Jens Hansen, Silkeborg